Nieuws /

Jouw testament: minstens zo belangrijk als je auto die gekeurd moet worden! (geplaatst op: 08-11-2023)

Jouw testament: minstens zo belangrijk als je auto die gekeurd moet worden!
Als het weer tijd is voor de keuring van je auto, krijg je netjes een bericht van de RDW en waarschijnlijk ook nog van je autogarage. Zo'n herinnering krijg je niet als het weer eens tijd is om je testament na te laten kijken. Dat zou wel een uitstekend idee zijn. Immers, je leven verandert, en je testament zou mee moeten veranderen.

Waarom je testament checken?
Een paar maanden geleden hebben we al eens verteld over het belang van een "APK" voor je testament (lees het hier). Hier ging het over een verhaal uit het AD over een vader die zonder het te weten zijn familie niets naliet. Dit soort verhalen laat zien dat het superbelangrijk is om je testament af en toe te bekijken. Zijn de dingen die je lang geleden hebt opgeschreven nog wel wat je nu wilt?

Nieuwe liefde, nieuwe regels
Stel je voor: je hebt een testament gemaakt toen je nog met je eerste partner was. Als je nu een nieuwe liefde hebt, werkt dat oude testament dan nog wel? Na een scheiding kan het zo zijn dat alleen je kinderen iets krijgen en je nieuwe partner niets. Dat wil je toch niet?

Regels over geld veranderen
Elk jaar kunnen de regels over belastingen veranderen. In 2010 waren die veranderingen heel groot met de herziening van de Successiewet. Regels over bijvoorbeeld vrijstellingen en schenkingen veranderden naast de definitie wie 'je partner' voor de erfbelasting is.
Het kan ook zijn dat je nu meer geld hebt dan toen je je testament maakte. Hoe zit het dan met de erfbelasting voor de mensen die iets van jou erven?

Laat er een expert naar kijken
Zorg dat je testament klopt met hoe je leven nu is. Een RegisterExecuteur kan je hierbij helpen. Hij of zij kijkt naar je testament in combinatie met je wensen en je financiën en geeft advies. Zo weet je zeker dat alles goed is geregeld voor de toekomst.

Voorkom dat je zelf alle schulden van de nalatenschap moet betalen (geplaatst op: 29-09-2023)

Voorkom dat je zelf alle schulden van de nalatenschap moet betalen
Voorkom financiële verrassingen na een overlijden door voorzichtig te handelen. Een nalatenschap zuiver aanvaarden kan namelijk verregaande gevolgen hebben.

Een vlotte start kan tot problemen leiden
Wanneer iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Er moet een uitvaart geregeld worden, maar ook abonnementen stopzetten, belastingen regelen en misschien wel een huis leeghalen. Het is begrijpelijk dat je als erfgenaam zo snel mogelijk orde op zaken wilt stellen.

Toch is het belangrijk om niet te snel te handelen, want soms kan dat betekenen dat je als erfgenaam aansprakelijk wordt voor de schulden van de overledene en deze schulden uit je eigen vermogen moet betalen. Dit is het geval als je de nalatenschap zuiver aanvaardt.

Een praktijkvoorbeeld: de valkuilen van snelle acties
Zo was er een situatie waarin een erfgenaam zo'n 30 euro aan gebak kocht voor het personeel van het verzorgingstehuis van de overledene en 150 euro aan cadeaubonnen voor een alfahulp. Naast deze aankopen had de erfgenaam ook het huis van de overledene leeggehaald en de spullen aan een kringloopwinkel geschonken.

Een schuldeiser probeerde later deze erfgenaam aansprakelijk te stellen voor schulden van de overledene, omdat deze handelingen gezien werden als zuivere aanvaarding van de nalatenschap. Gelukkig oordeelde de Hoge Raad dat het regelen van deze praktische zaken na overlijden niet altijd betekent dat je de nalatenschap zuiver aanvaardt.

Wees bewust in je keuzes met hulp van een RegisterExecuteur
Het is dus van groot belang om na een overlijden eerst goed de situatie te inventariseren. Kijk naar de bezittingen en de schulden en maak een weloverwogen keuze over hoe je als erfgenaam wilt handelen. Een RegisterExecuteur kan je hierbij helpen door samen een boedelbeschrijving op te maken en je te adviseren over de juiste keuzes.

Belangrijk om te weten is dat wanneer je eenmaal een keuze hebt gemaakt, je deze niet meer kan veranderen.
Voor meer informatie kun je ook de video van de Rechtbank bekijken, of lees het op de website van rechtspraak.nl.

Bron: Hoge Raad 29 oktober 2021, ECLI:NL:HR:2021:1600

Uitvaartwensen: voorkom problemen en leg ze op tijd vast! (geplaatst op: 05-09-2023)

Uitvaartwensen: voorkom problemen en leg ze op tijd vast!
Het is een gedachte die velen van ons wel eens hebben: als ik overlijd, zullen mijn naasten mijn uitvaart wel regelen. Maar wat gebeurt er als er ruzie is in de familie? In zo’n situatie is het zeker belangrijk om je uitvaartwensen zelf vast te leggen. Dat kan veel problemen voorkomen.

Een lastig geval in de rechtszaal
Recentelijk werd een complexe zaak behandeld in de rechtbank van Rotterdam. Een 92-jarige moeder is dementerend en haar kinderen konden niet goed met elkaar overweg. Er was al eerder een omgangsregeling vastgesteld, maar deze werd niet nageleefd. Ook werd de professionele mentor van de moeder niet steeds volledig geïnformeerd. Een aantal kinderen vroegen aan de rechter nu alvast te bepalen wat er moest gebeuren als moeder was overleden.

De beslissing van de rechter
De rechter besloot dat alle kinderen binnen 12 uur na het overlijden van hun moeder geïnformeerd moesten worden. Over de andere zaken, zoals het afscheid en de uitvaart, zei de rechter dat deze in een testament of speciale papieren vastgelegd konden zijn. Na het overlijden zou dan duidelijk worden wat de moeder zelf had gewild. De familie moest hierover samen overleggen.

De mogelijkheid van verzoening
De rechter suggereerde ook dat het overlijden van de moeder misschien een moment kon zijn waarop de familie weer bij elkaar zou kunnen komen. Misschien zou er vrede of zelfs verzoening kunnen ontstaan, waardoor ze samen afscheid konden nemen.

Wat kun jij doen?
Je wilt natuurlijk niet dat er ruzie ontstaat in je familie over jouw uitvaart. Daarom is het slim om je wensen op tijd en op de juiste manier vast te leggen.
Een RegisterExecuteur is een persoon die hierbij kan helpen. Deze persoon zorgt ervoor dat alles goed geregeld is, en kan je begeleiden bij het maken van de juiste keuzes.

Wees voorbereid en voorkom problemen
Dit verhaal laat zien hoe belangrijk het is om voorbereid te zijn. Door je uitvaartwensen duidelijk vast te leggen, kun je veel problemen voorkomen. Praat met je familie, schakel zo nodig een RegisterExecuteur in, en zorg ervoor dat alles goed geregeld is.

Bron: Rechtbank Rotterdam, 16 augustus 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:6866

Wikkel ook na het overlijden van de 1e ouder de nalatenschap af! Voorkom problemen! (geplaatst op: 30-06-2023)

Wikkel ook na het overlijden van de 1e ouder de nalatenschap af! Voorkom problemen!
Een van de belangrijkste vragen bij de voorbereiding of afwikkeling van de nalatenschap van een langstlevende partner is bij ons als RegisterExecuteur altijd: wat is er gebeurd na het overlijden van de eerste ouder? In de praktijk blijkt dat in zeker 80% van de gevallen het antwoord luidt: niets, want de langstlevende ouder heeft toen alles gekregen. 

Vaak is dit in de praktijk echter anders, omdat de wet dat zo heeft bepaald of omdat de overledene een testament heeft gemaakt. Wij leggen dan uit dat het in alle gevallen  juist van het grootste belang is om ook de nalatenschap van de eerst overleden ouder goed af te wikkelen en de verkrijgingen van de langstlevende en de kinderen goed vast te leggen. 

Blijkt bij een voorbereiding van een nalatenschap dat dit na het overlijden van de eerste ouder niet is gebeurd dan proberen wij dit alsnog te reconstrueren. 

Als we betrokken zijn bij de afwikkeling van de nalatenschap van de eerste ouder, doen we dit sowieso. Dit is van groot belang om later (bijvoorbeeld bij het overlijden of hertrouwen van de langstlevende ouder) problemen te voorkomen. Wellicht kan ook erfbelasting worden bespaard. Dit kan bijvoorbeeld door renteafspraken te maken.

Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met uw RegisterExecuteur. Wij kunnen u hierbij adviseren en ondersteunen.

Een toekomstbestendig testament  (geplaatst op: 25-05-2023)

Een toekomstbestendig testament 
Een testament dat altijd goed is. Wie wil dit niet? In de praktijk komen we vaak testamenten tegen die niet toekomstbestendig zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de vraag of in uw testament rekening is gehouden met het eerder overlijden van een erfgenaam? Komt uw nalatenschap dan terecht bij de kinderen van deze beoogde erfgenaam of gaat het naar uw wettelijke erfgenamen? 
Of wat als echtgenoten bij testament elkaar als erfgenaam én als executeur hebben benoemd. In de praktijk blijkt dat dan vaak geen opvolgend executeur is benoemd. Wie regelt dan de uitvaart en andere zaken als de langstlevende overlijdt? Als er kinderen zijn en de familieverhoudingen zijn goed, zal het ontbreken van een opvolger bij een nalatenschap niet zo’n vaart lopen. Is de situatie anders dan kan het verstandig zijn uw testament aan te vullen. Voorkom ruzie rondom de kist en bepaal zelf wie na het overlijden van de langstlevende alles moet regelen.

Wij kunnen u helpen met de voorbereidingen van uw nalatenschap, die overigens meer inhouden dan alleen het eventueel wijzigen van uw testament. Indien nodig kan uw notaris dan vervolgens uw testament opstellen of aanpassen. Zo krijgt u zo veel als mogelijk een toekomstbestendig testament. 

Uiteraard kunnen er zich altijd veranderingen in uw leven voordoen die aanpassing van een testament noodzakelijk maken en niet alles is te voorzien, maar u van tevoren goed laten informeren kan de ‘levensduur’ van uw testament in elk geval aanzienlijk verlengen. Wilt u weten hoe? Uw RegisterExecuteur adviseert u daarbij graag; bel of mail hiervoor uw RegisterExecuteur.

Geen toestemming echtgenoot gevraagd bij schenking? Schenking wellicht vernietigbaar!  (geplaatst op: 26-04-2023)

Geen toestemming echtgenoot gevraagd bij schenking? Schenking wellicht vernietigbaar! 
Een jubelton geschonken of andere (grote) schenkingen gedaan? Heeft uw partner hiervoor geen toestemming gegeven?  Regel dit alsnog en voorkom risico van ongeldigheid schenking!

Bent u getrouwd of geregistreerd als partner? Dan is voor schenkingen die groot en niet gebruikelijk zijn de toestemming vereist van uw echtgenoot/echtgenote/geregistreerd partner. Ontbreekt die toestemming dan kan de schenking door de niet schenkende echtgenoot/echtgenote/partner worden vernietigd. Hierbij maakt het geen verschil of u wel of geen huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden heeft gemaakt.

Gebleken is dat bij de schenking van “de jubelton” aan kinderen (maar ook aan derden) in veel gevallen deze toestemming niet is gevraagd en/of gegeven. Zeker in situaties van tweede huwelijken kan dit zo maar tot problemen leiden in de toekomst.  

Hoewel er geen vormvereisten voor het geven van deze toestemming bij schenking gelden, is het advies om deze toestemming bij het ontbreken van de toestemming vooraf alsnog te vragen en (notarieel) vast te leggen. Zo voorkomt u dat het geschonken bedrag later niet terug hoeft te worden geven. 

Wilt u hier meer over weten? Bel of mail uw RegisterExecuteur.

Moet ik mijn (nog niet ontvangen) erfenis in mijn aangifte inkomstenbelasting opnemen? (geplaatst op: 30-03-2023)

Moet ik mijn (nog niet ontvangen) erfenis in mijn aangifte inkomstenbelasting opnemen?
Het is tijd om aangifte inkomstenbelasting 2022 te doen. Moet je dan ook een erfenis opnemen in je aangifte inkomstenbelasting, ook als je deze erfenis nog niet hebt ontvangen? En hoe zit het met de vrijstellingen en de peildatum? We zetten het voor u op een rij.

Belastingplichtigen moeten in hun aangifte inkomstenbelasting in box 3 de totale waarde van hun vermogen (alle box 3 bezittingen en schulden) opgeven. Dit moet uiteraard alleen als het vermogen voor box 3 meer bedraagt dan de vrijstelling (2022: €50.650 (€101.300 bij fiscale partners).

Rekenen vanaf moment van overlijden
Vanaf het moment van overlijden zijn erfgenamen de verkrijgers van een nalatenschap. Daarom moet ook het overdeelde aandeel van een erfgenaam in een nalatenschap als onderdeel van het vermogen worden meegeteld. De erfgenamen moeten daarbij wel rekening houden met het soort bezitting. Hoort bijvoorbeeld een verhuurde woning tot de onverdeelde boedel? Dan geven zij hun deel van deze woning aan bij overige onroerende zaken. 

1 januari als peildatum
De peildatum voor de aangifte over een bepaald jaar voor vermogen is 1 januari. Als iemand in 2022 is overleden, hoeft u met deze onverdeelde erfenis pas rekening te houden in uw aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2023. Op 1 januari 2022 (peildatum voor de aangifte over het jaar 2022) was dit immers nog geen bezitting van u.
De over uw erfenis verschuldigde (op dat moment nog niet betaalde) erfbelasting mag u in 2023 als schuld opvoeren. Voor schulden geldt wel een drempel (2023: €3.400 per persoon).

Wettelijke verdeling
N.B. Als er bij een nalatenschap sprake is van de wettelijke verdeling (of een daarmee voor de fiscus gelijkgestelde verzorging voor de langstlevende) is geen sprake van een onverdeeldheid. De nalatenschap is feitelijk verdeeld vanaf het moment van het overlijden van de eerste ouder. Volgens de fiscale wetgeving voor de inkomstenbelasting worden de goederen en schulden van de nalatenschap in dat geval volledig aangegeven en belast bij de langstlevende ouder in box 1 (eigen woning) en/of box 2 of box 3. De kinderen geven niets op. Dit blijft in elk geval zo totdat de vordering van de kinderen opeisbaar wordt (of bijvoorbeeld het vruchtgebruik van de langstlevende eindigt). 

Hulp nodig bij de aangifte?
Vraagt u zich af of uw erfenis in de aangifte inkomstenbelasting 2022 moet worden opgenomen? En moet dit ook als u nog niets heeft ontvangen? Uw RegisterExecuteur ondersteunt graag bij deze en andere vragen. 
Bel of mail uw RegisterExecuteur!

Nalatenschappen BN-ers in de roddelpers; heeft u het goed geregeld? (geplaatst op: 27-02-2023)

Nalatenschappen BN-ers in de roddelpers; heeft u het goed geregeld?
Rechtszaken in de nalatenschappen van Hazes en Des Bouvrie halen de roddelpers.

Bij de nalatenschap van Jan des Bouvrie leidt vooral de in het testament opgenomen lastige verhouding van de erfdelen van de partner en de kinderen uit het tweede huwelijk van Des Bouvrie tot commotie. De kinderen uit het eerste huwelijk menen namelijk hierdoor uiteindelijk buiten de boot te vallen. Het testament is vermoedelijk vooral ingegeven vanuit het oogpunt van besparen van erfbelasting. Dit kan natuurlijk van groot belang zijn maar de vraag is of dit altijd leidend moet zijn. Ook de emotionele en juridische kant van een testament verdient aandacht. 

Bij het Hazes testament geeft de uitleg van een op zich redelijk standaard bepaling over een mogelijke echtscheiding aanleiding tot een nare discussie.

Of dit allemaal voorkomen had kunnen worden, is natuurlijk de vraag. Wat in elk geval weer eens duidelijk blijkt, is dat hier bij het opmaken van het testament niet alle mogelijke situaties voldoende in kaart zijn gebracht. Ook tussentijdse aanpassingen, communicatie en transparantie hadden veel leed kunnen besparen. Anders gezegd: beide nalatenschappen zijn onvoldoende voorbereid en de afwikkeling verdient zeker niet de schoonheidsprijs.

Wilt u dit anders regelen en voorkomen dat uw erfgenamen bij de rechter belanden. Bereid uw nalatenschap dan wél goed voor; ook door hier tijdens uw leven regelmatig nog eens aandacht aan te schenken. Wilt u weten hoe? Neem dan contact op met uw RegisterExecuteur!

Algehele of beperkte gemeenschap van goederen? Huwelijkse voorwaarden? Hoe zit het nu? (geplaatst op: 30-01-2023)

Algehele of beperkte gemeenschap van goederen? Huwelijkse voorwaarden? Hoe zit het nu?
Trouwen in algehele gemeenschap van goederen kan alleen nog maar als u huwelijkse voorwaarden opmaakt. Anders krijgt u een beperkte gemeenschap van goederen. Wat dit voor u en/of uw nalatenschap betekent, leggen wij u graag uit.

Als u vóór 2018 trouwde of een geregistreerd partnerschap aanging zonder dat u huwelijkse voorwaarden opmaakte, ontstond er automatisch een algehele gemeenschap van goederen. Alle bezittingen en schulden waren van beide partners; ieder de helft. Bij overlijden is in dat geval de helft van de ene partner en de andere helft is de nalatenschap. Ook bij echtscheiding wordt dan alles door de helft gedeeld. 

Bij een huwelijk ná 2018 zonder huwelijkse voorwaarden ontstaat er een beperkte gemeenschap van goederen. Buiten deze beperkte gemeenschap blijven alle goederen die een echtgenoot voor het huwelijk privé had en erfenissen en schenkingen die tijdens het huwelijk door één van de echtgenoten wordt verkregen. Er ontstaan hierdoor drie vermogens, namelijk: het privévermogen van de een, het privévermogen van de ander en het gezamenlijk (gemeenschaps-)vermogen. Wilt u dit anders dan moet u huwelijkse voorwaarden opmaken; dus ook als u de ‘oude’ gemeenschap van goederen van toepassing wilt laten zijn. 

Door het nieuwe wettelijke systeem van beperkte gemeenschap van goederen kan het behoorlijk ingewikkeld zijn om bij een overlijden vast te stellen welk vermogen precies van de een of van de ander is en dus tot de nalatenschap behoort. Hiervoor is vereist dat bij het aangaan van het huwelijk goed is vastgelegd wat van wie is en tijdens het huwelijk moet een nauwkeurige administratie bijgehouden worden. Hierbij kan een registratie door uw RegisterExecuteur en het bijhouden daarvan tijdens leven in ons Digitaal Nalatenschapsdossier een belangrijk hulpmiddel zijn. 

Wilt u meer weten, neem dan contact op met uw RegisterExecuteur.

Goede voornemens 2023? (geplaatst op: 22-12-2022)

Goede voornemens 2023?
Goede voornemens; wie heeft ze niet? Misschien is het regelen van uw nalatenschap niet het eerste dat in u opkomt, maar ook dit zou een verstandig en belangrijk goed voornemen kunnen zijn. 
Herkent u deze vragen? 

  • is mijn testament nog wel up-to-date?
  • de in mijn testament opgenomen executeur is inmiddels overleden of te oud, wie wikkelt nu mijn nalatenschap af? 
  • hoewel ik mijn ene kind meer geschonken heb dan de ander, wil ik dat dit bij mijn overlijden rechtgetrokken wordt. Hoe kan ik dit regelen? 
  • dat ene neefje vind ik toch opeens een stuk minder aardig dan ik dacht en hij staat in mijn testament. Wat nu?
  • wie regelt mijn zaken als ik dat zelf niet meer kan?
Deze en andere vragen spelen wellicht al langer door uw hoofd maar het komt er steeds niet van om dit op te pakken. Het advies van uw RegisterExecuteur: stel het niet langer uit en bereid in 2023 uw nalatenschap voor! 

Wellicht denkt u als u dit leest: “ik heb alles toch al geregeld, ik heb een testament, ik heb met mijn kinderen besproken hoe ik mijn uitvaart wil, ik heb een goede levensverzekering en ook mijn pensioen heb ik helemaal voor elkaar. Onze ervaring is dat het een en ander in de praktijk vaak toch net even wat anders uitpakt dan verwacht, omdat bijvoorbeeld (fiscale) regels zijn veranderd. Bovendien heeft u het pas echt goed geregeld als deze zaken niet overal verspreid liggen maar netjes bij elkaar. Hierin kan ons Digitaal Nalatenschapsdossier met de bijbehorende NalatenMap het verschil maken.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met uw RegisterExecuteur. Wij kunnen u bij al deze zaken adviseren en ondersteunen.

Tot slot wensen wij u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2023!

Help, ik ben erfgenaam en/of executeur. Wie kan mij helpen? (geplaatst op: 30-11-2022)

Help, ik ben erfgenaam en/of executeur. Wie kan mij helpen?
In veel testamenten wordt de partner, een kind of een goede vriend/vriendin tot executeur benoemd. Bent ú die partner, dat kind of die goede vriend/vriendin dan wilt u deze belangrijke en eervolle rol wellicht graag vervullen. 
Of is er geen executeur en komt er als erfgenamen niet uit?
Of bent u ‘vrijwillig’ aangewezen als boedelgevolmachtigde door de (andere) erfgenamen? 
De nalatenschap moet natuurlijk wel worden afgewikkeld.

Door emoties, door gebrek aan tijd of gewoon omdat u het allemaal toch wel erg ingewikkeld vindt, ziet u hier echter mogelijk enorm tegenop. Begrijpelijk, want er komt op dat moment ook daadwerkelijk veel op u af. Er moet immers veel geregeld worden en u wilt de overledene die dat vertrouwen in u heeft gesteld en/of de (overige) erfgenamen natuurlijk niet teleurstellen. 
Bedenk dat u als executeur of gevolmachtigde niet alles zelf hoeft te weten of moet doen. Schroom daarom op zo’n moment niet om hulp in te schakelen. 

Vaak staat het testament toe dat u iemand als executeur aan u toe mag voegen. Is dat niet het geval, dan kunt u altijd een adviseur inschakelen. Voorwaarde voor het inschakelen van hulp is over het algemeen wel dat u er zelf niet toe in staat bent. Van een professionele executeur zal uiteraard meer verwacht worden, maar ook daar kan soms kennis op bepaalde gebieden ontbreken, waardoor (specialistische) ondersteuning nodig is. 

In welke situatie ook, uw RegisterExecuteur ondersteunt u daarbij graag. Bel of mail hiervoor Uw RegisterExecuteur.

Gelijkstelling schoonkind en kind voor de erfbelasting mogelijk, let op de voorwaarden (geplaatst op: 31-10-2022)

Gelijkstelling schoonkind en kind voor de erfbelasting mogelijk, let op de voorwaarden
Na het overlijden van een eigen kind, erft de schoondochter of -zoon niet automatisch van u, want volgens het wettelijk erfrecht is een schoonkind geen erfgenaam. Wilt u hem of haar toch van u laten erven, dan zult u dit moeten regelen door hem/haar in uw testament tot (mede)erfgenaam te benoemen. Ook kunt u ervoor kiezen om het schoonkind een legaat toe te kennen. Houd daarbij wel in de gaten dat andere eigen kinderen en eventuele kinderen van het overleden eigen kind altijd recht hebben op minimaal de legitieme portie.

Voor wat betreft de erfbelasting geldt het volgende. In de Successiewet is bepaald dat in de situatie dat een eigen kind is overleden, het schoonkind dezelfde tarieven en vrijstellingen geniet als voor dit eigen kind het geval zou zijn geweest. Hierbij is wel de voorwaarde dat het huwelijk/het geregistreerd partnerschap van uw kind of schoonkind is geëindigd door overlijden en niet door echtscheiding. Onder aanvullende voorwaarden geldt dit ook voor samenwoners. Uitgaande van de cijfers van 2022 zou dit betekenen dat dit schoonkind een vrijstelling heeft van €21.559 en dat hij/zij tot een bedrag van €130.425 na aftrek van de vrijstelling 10 % en daarboven 20% aan erfbelasting verschuldigd zou zijn.

Heeft u vragen hierover en wit u weten hoe dit precies zit? Bel of mail uw RegisterExecuteur.

Houd de opeisbaarheidsgronden van de vorderingen van de kinderen in de gaten! (geplaatst op: 30-09-2022)

Houd de opeisbaarheidsgronden van de vorderingen van de kinderen in de gaten!
In de meeste testamenten zijn de wettelijke opeisbaarheidsgronden van de vordering vanwege de erfdelen van de kinderen uitgebreid. Denk bijvoorbeeld aan de opname in een zorginstelling van de langstlevende of hertrouwen in gemeenschap van goederen door de langstlevende. Houd deze opeisbaarheidsgronden in een testament in de gaten! 

Ook al heeft u goede redenen om de vordering die u vanwege het overlijden van een eerste ouder heeft nog bij de langstlevende te laten; verjaring ligt op de loer. De termijn van verjaring gaat namelijk lopen op het moment dat een van de (in het testament genoemde opeisbaarheidsgronden zich voordoet. Als u als kinderen uw vordering niet op tijd opeist, kan uw vordering dus verjaren. Ondanks wellicht goede bedoelingen kan dit er toe leiden dat u uiteindelijk met lege handen komen te staan.

Wilt u hier meer over weten en/of niet voor verrassingen komen te staan? Uw RegisterExecuteur helpt u graag. Bel of mail hiervoor Uw RegisterExecuteur. 

Erfenis en bijstand? Let op! (geplaatst op: 31-08-2022)

Erfenis en bijstand? Let op!
Een erfenis of legaat heeft gevolgen voor een bijstandsgerechtigde. Deze gevolgen strekken vaak verder dan u denkt. Niet alleen als de erfenis of het legaat ook daadwerkelijk wordt ontvangen, kan gekort worden op de bijstand of kan deze zelfs volledig stop worden gezet. 

Ook als de nalatenschap nog “onder de langstlevende echtgenoot blijft” en het bijstandsgerechtigde kind slechts een niet-opeisbare vordering krijgt op deze langstlevende ouder heeft dit vervelende consequenties. De gemeente kan namelijk op het moment dat de vordering opeisbaar wordt (meestal bij het overlijden van de langstlevende) de eerder uitgekeerde bijstand verhalen op die vordering. Ze mogen daarbij teruggaan tot het moment van het overlijden van de eerste ouder. Het kind onterven of verwerpen helpt hier niet. Een kind in de bijstand moet namelijk een beroep doen op zijn legitieme portie en verwerpen is ook niet ‘toegestaan’. Als bijstandsgerechtigde word je namelijk geacht om alles te doen om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, zodat een beroep op de bijstand niet nodig is. 

Heeft u vragen hierover en wit u weten hoe dit precies zit? Bel of mail uw RegisterExecuteur.

Let op een met uitsluiting verkregen erfenis heeft invloed op uw eigen nalatenschap (geplaatst op: 14-07-2022)

Let op een met uitsluiting verkregen erfenis heeft invloed op uw eigen nalatenschap
Krijgt u te maken met een nalatenschap? Kijk dan niet alleen naar het testament van de overledene, maar ook naar dat van zijn of haar ouders of andere familieleden waarvan is geërfd. Vanwege een daarin opgenomen uitsluitingsclausule kan de nalatenschap er wel eens heel anders uit zien dan u in eerst instantie denkt.

De uitsluitingsclausule hebben we in twee smaken: “zacht” en “hard”. De “zachte” uitsluitingsclausule werkt alleen bij echtscheiding; er hoeft dan dus niet gedeeld te worden met de (aanstaande) ex. De “harde” uitsluitingsclausule werkt ook bij overlijden. Vooral de laatste vorm kan bij een later overlijden van de verkrijger een grote rol spelen. 

Bij het vaststellen van uw nalatenschap moet dus worden opgelet. Vooral als een langstlevende echtgenoot opnieuw trouwt en overlijdt kan het bepalen van zijn/haar erfenis ingewikkeld zijn. Want wat is nou precies van wie? Zeker als de verhouding tussen de kinderen/erfgenamen van de overledene en de nieuwe partner niet optimaal zijn, kan dat tot onaangename situaties leiden. Een goede boedelbeschrijving na het overlijden van de eerste partner is eigenlijk een “must”. Het tijdens leven al inzichtelijk en duidelijk hebben wat van wie is, helpt ook enorm. 

Wilt u hier meer over weten of heeft u hulp nodig bij het in kaart brengen zodat uw eigen erfgenamen niet voor verrassingen komen te staan? Uw RegisterExecuteur helpt u graag. Bel of mail hiervoor Uw RegisterExecuteur.

Van wie is de en/of rekening? (geplaatst op: 30-05-2022)

Van wie is de en/of rekening? 
Zeker bij een overlijden speelt deze vraag. Want behoort het saldo nu wel of niet tot de nalatenschap? En zo ja, voor welke deel? 

Een en/of rekening wordt in veel gevallen gebruikt om ervoor te zorgen dat de mederekeninghouder ook toegang heeft tot de betreffende bankrekening. Je ziet dit bij partners maar ook vaak bij ouders en kinderen. Zeker naarmate de ouders op leeftijd komen. 
Door geld op deze rekening te storten wordt het geld niet automatisch van de ander. Anders gezegd: Besef dat het saldo op een en/of rekening altijd van degene blijft van wie het geld afkomstig is. 

In de situatie van een en/of rekening tussen partners (al dan niet gehuwd/geregistreerd) moet dus bekeken worden van wie het geld afkomstig is en wat er eventueel over is afgesproken. Ook bij echtgenoten die in gemeenschap van goederen getrouwd zijn, kan dit spelen; bijvoorbeeld als een van beiden geld onder uitsluiting heeft verkregen vanwege een schenking en/of erfenis. 

Dus: Leg tijdens leven op de juiste wijze vast van wie het saldo op de en/of rekening is en laat de erfgenamen niet gissen of er ruzie over maken! 
Heeft u vragen of heeft u hulp nodig bij het in kaart brengen zodat uw eigen erfgenamen niet voor verrassingen komen te staan? Bel of mail uw RegisterExecuteur.

We hebben een langstlevende testament….. (geplaatst op: 30-05-2022)

We hebben een langstlevende testament…..
Als echtgenoten of geregistreerd partners vóór 2003 na het eerste overlijden alles zo goed mogelijk voor de langstlevende wilden regelen, was het eigenlijk bijna altijd nodig om een testament te maken. Dit gebeurde dan meestal in de vorm van een zogenoemd langstlevende testament. Deze zijn er echter in veel soorten en maten. Denk bijvoorbeeld aan vruchtgebruik, de ouderlijke boedelverdeling, legaten van vruchtgebruik van de woning en van de inboedel, vorderingen met en zonder rente. Niet met alle - al wat oudere - testamenten bereikt u na uw overlijden ook wat u voor ogen heeft gehad bij het opstellen ervan. Het is dus belangrijk om hier nog eens goed naar te (laten) kijken.

In het huidige erfrecht (sinds 2003) wordt de langstlevende veel beter beschermd door de wettelijke verdeling. Daarbij zijn de langstlevende en de kinderen de erfgenamen, krijgt de langstlevende de beschikking over alles (de volledige nalatenschap) en krijgen de kinderen een niet-opeisbare vordering ter grootte van hun erfdeel. Het maken van een testament lijkt minder noodzakelijk.
Toch worden er nog steeds veel langstlevende testamenten gemaakt. Hierin kunnen in afwijking van het wettelijk erfrecht bepalingen worden opgenomen, die bijvoorbeeld voor de besparing van erfbelasting of voorkomen van de eigen bijdrage zorg interessant voor u kunnen zijn. 

Let op: heeft u een testament gemaakt dan gaat dat altijd voor op de wettelijke verdeling zoals geregeld in het wettelijk erfrecht. 

Oftewel: het ene langstlevende testament is het andere niet. Wilt u hierover goed geïnformeerd worden/hier meer over weten, Bel of mail hiervoor uw RegisterExecuteur.

Bent u onterfd of heeft u een kind onterfd? Let op de termijnen! (geplaatst op: 29-04-2022)

Bent u onterfd of heeft u een kind onterfd? Let op de termijnen!
Onterving komt tegenwoordig steeds vaker voor. Bent u onterfd of heeft u een of meer kinderen onterfd dan krijgt u als legitimaris of als (groot)ouder te maken met de termijnen die spelen rondom de legitieme portie. Zo is er de vijfjaarstermijn en de redelijke termijn na overlijden voor het beroep op de legitieme portie. Als er in een testament niets anders over is opgenomen, is er bovendien de zesmaands termijn waarna de legitieme vordering kan worden opgeëist. Is de nalatenschap onvoldoende om de legitieme portie uit te kunnen keren dan kan ingekort worden op giften gedaan tijdens leven aan kinderen (of aan derden gedaan in de laatste vijf jaar voor overlijden). Voor de bevoegdheid tot inkorten geldt ook een termijn. Deze vervalt na vijf jaar na overlijden of na een door de begiftigde gestelde redelijke termijn. Tot slot is er nog de ‘standaard’ verjaringstermijn van 20 jaar voor vorderingen.

Kortom bij onterving moet in de gaten worden gehouden of er geen (fatale) termijnen verlopen.  Wilt u hierover goed geïnformeerd worden of kunt u ondersteuning gebruiken, neem dan contact op met uw RegisterExecuteur. 

Help, een huis in de nalatenschap! (geplaatst op: 29-03-2022)

Help, een huis in de nalatenschap!
Waarop moet u letten bij het erven van een woning? Daar komt veel bij kijken.

Zo vraagt bijvoorbeeld de verkoop van een woning na overlijden speciale aandacht, vooral als de woning de laatste decennia niet up-to-date is gehouden. Bij iedere woning is er dan de afweging: Gaan we nog wat opknappen of bieden we de woning zo aan op de woningmarkt? De investering moet in verhouding staan tot de hogere verkoopopbrengst. Misschien overweegt u wel om de woning te verhuren. Hoe werkt dit fiscaal? Of wellicht wil een van de erfgenamen de woning uit de nalatenschap verwerven; hoe kan dit het best?

Voor de inkomstenbelasting, toeslagen en bijvoorbeeld de eigen bijdrage zorg kan het moment van verkopen van groot belang zijn. Meestal is 1 januari de peildatum.

En dan de erfbelasting. Welke waarde moet gehanteerd voor de fiscus en welke waarde voor de berekening van de erfdelen. Door hier zo goed mogelijk mee om te gaan, kan het u zowel bij het eerste als bij het tweede overlijden van een stel een aanzienlijk belastingvoordeel opleveren. Door dit juist en verstandig te regelen zal er een groot deel van het verschil van deze twee waardes onbelast aan de erfgenamen toe kunnen vallen. 
En weet u dat u als erfgenamen als nieuwe belanghebbende op dat moment de WOZ-waarde omlaag kunt krijgen als deze te hoog blijkt te zijn.

En is de erfbelasting hoog en zit al het geld in de stenen dan bestaan er mogelijkheden voor uitstel van betaling. Houd wel de belastingrente in de gaten.

Uw RegisterExecuteur kan u adviseren inzake de bovenstaande aandachtspunten. Maar er zijn er meer.

Bedenk ook dat als u een woning uit een nalatenschap verkrijgt (dit kan ook de langstlevende partner zijn) waar nog hypotheek op rust u de hypotheeklasten wel moet kunnen dragen. Mogelijk is er een overlijdensverzekering die hier uitkomst kan bieden. Weet u niet zeker of de verkoopopbrengst van het huis plus verzekeringsuitkering voldoende zijn om de hypotheekschuld af te lossen? Dan is  beneficiair aanvaarden eigenlijk altijd het meest verstandig.

Heeft u een huis uit een nalatenschap als legaat verkregen dan is het belangrijk om te weten of dit in- of exclusief de hypotheekschuld en met of zonder inbreng is. Het antwoord kan er wellicht toe leiden dat u het legaat beter niet kunt accepteren.
 
Ook kan er sprake zijn van meerdere panden. Over het algemeen is slechts één daarvan de (fiscale) eigen woning. De andere woningen zijn vermogen in box 3. Als deze verhuurd worden, wordt een andere waardebepaling aangehouden. Voor de erfbelasting rekent u dan met de WOZ-waarde en de zogenoemde leegwaarderatio.

Dit is een greep uit de zaken waar u zoal tegenaan kunt lopen als u een of meer woningen verkrijgt uit een erfenis. Uiteraard speelt er nog veel meer. Komt u er zelf niet uit of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met uw RegisterExecuteur. 

Mam, jij gaat nog lang niet dood! (geplaatst op: 28-02-2022)

Mam, jij gaat nog lang niet dood!
https://youtu.be/SfhoTTE0rmg.
Deze zin komt uit de laatste SIRE-campagne: “De dood, praat erover.” Met deze campagne hoopt SIRE mensen stil te laten staan bij de waarde van het praten over de dood: “Zodat we de dood iets meer laten leven. Want een gesprek over de dood verrijkt en verbindt.”

Een prachtige campagne en zo ontzettend waar en belangrijk. Wij als RegisterExecuteurs sluiten ons hier volledig bij aan. Praat erover en luister naar elkaar, maar bovenal: leg het ook vast! Bedenk daarbij dat uw nalatenschap voorbereiden veel meer is dan het opmaken van een goed testament. Hoe vaak wordt er niet gezegd dat een dierbare na het overlijden die ene ring of dat leuke kastje mag hebben. Plak geen stickers maar leg het vast! Tenminste, als u wilt dat een dierbare na uw overlijden echt krijgt wat is afgesproken. Stickers kunnen immers zo maar “verdwijnen” en u bent er niet meer om te zeggen hoe het moet. Ook als u geld heeft uitgeleend of geschonken, is het belangrijk om de mondelinge afspraken schriftelijk vast te leggen. Denk bijvoorbeeld ook aan uw uitvaartwensen.

Erover praten is één en vastleggen is twee. Hierbij kan het Digitaal Nalatenschapsdossier of minder digitaal: uw eigen Nalatenmap van uw RegisterExecuteur uitkomst bieden. Wilt u meer weten?  Bel of mail hiervoor uw RegisterExecuteur.

Einde onbelaste schenking eigen woning in zicht; wat is nog mogelijk? (geplaatst op: 31-01-2022)

Einde onbelaste schenking eigen woning in zicht; wat is nog mogelijk?
Volgens de plannen van de regering komt er in 2024 (of wellicht toch in 2023?) een einde aan ‘de jubelton’, oftewel de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning. Volgens deze regels kon en kan een bedrag van €106.671 (2022) onbelast geschonken worden aan personen tussen de 18 en 40 jaar die de schenking gebruiken voor de aankoop of verbouwing van hun koopwoning, voor de aflossing hypotheek van deze woning of voor de afkoop erfpacht hiervan. Het mooie van deze jubelton is dat deze ongeacht de relatie van de schenker-ontvanger gebruikt kan worden; dus niet alleen binnen de ouder-kindrelatie. 

De besteding van deze schenking mag over drie jaar worden verspreid. Op dit moment circuleren allerlei adviezen dat u deze schenkingsvrijstelling ook na 1 januari 2024 kunt ‘veiligstellen’ door spreiding van schenkingen.

Let daarbij goed op dat u bij spreiding alle voorwaarden volgt, anders moet alsnog schenkbelasting worden betaald.

Wilt u weten wat er voor u nog mogelijk is, neem dan contact op met uw RegisterExecuteur. Deze adviseert u hierbij graag.

Uw kleinkind schenken of mee laten erven, een goed idee? (geplaatst op: 29-12-2021)

Uw kleinkind schenken of mee laten erven, een goed idee?
Een legaat voor uw kleinkinderen? Fijn als het kan en u kunt zo bovendien erfbelasting besparen. Kleinkinderen hebben namelijk voor de erfbelasting een even grote vrijstelling als kinderen. Elke opa of oma mag aan ieder kleinkind €21.559 (in 2022) nalaten zonder dat dit kleinkind hierover erfbelasting hoeft te betalen. U moet dit wel in een testament regelen.

Let echter op! Het eenmalige voordeel van de besparing van erfbelasting weegt soms niet op tegen de nadelen die dit legaat voor het kleinkind met zich meebrengen. Komt de toeslag of de uitkering van uw kleinkind niet in gevaar? Moeten uw kleinkinderen of zijn/haar ouders hierdoor (meer) inkomstenbelasting over hun vermogen in box 3 betalen?

Verder moet u over verschillende zaken nadenken. Als de grootouders bijvoorbeeld allebei een legaat opnemen voor het kleinkind in hun testament, kan het verstandig zijn om dit pas opeisbaar te laten zijn bij overlijden van de langstlevende. Maar is het dan verstandig om over de vordering van het kleinkind wel of geen rente te berekenen? Houd bovendien rekening met het feit dat een vast bedrag als kleinkindlegaat tot gevolg kan hebben dat uw kinderen zelf minder of niets meer zullen erven. Het geld moet er namelijk nog wel zijn als u beiden bent overleden. Bedenk ook of u wilt dat elk gezin evenveel erft. Het ene kind kan immers meer kinderen hebben dan het andere. 

Als u wilt weten waar u op moet letten en hoe u dit het best kunt regelen in uw specifieke situatie, neem dan contact op met uw RegisterExecuteur. 

Thuiswonende meerderjarige kinderen slechts eenmaal vrijstelling bij schenking of erfenis!  (geplaatst op: 29-11-2021)

Thuiswonende meerderjarige kinderen slechts eenmaal vrijstelling bij schenking of erfenis! 
Let dus op bij thuiswonende meerderjarige kinderen die erven en/of geschonken krijgen. 

Vanwege krapte op de woningmarkt gebeurt het veel vaker dat meerderjarige broers en zussen/kinderen nog thuis blijven wonen. Gaat het om twee kinderen dan zijn ze voor de erf- en schenkbelasting vanaf vijf jaar na hun 18e jaar fiscale partners. Krijgen die twee kinderen vervolgens een schenking of erfenis van eenzelfde (ander) persoon, dan zit er een behoorlijke adder onder het gras. 

Het gevolg is dat slechts eenmaal de vrijstelling van toepassing is en de verkrijgingen bij elkaar opgeteld worden voor de berekening van de verschuldigde schenk- of erfbelasting.

Wilt u hier meer over weten? Neem contact op met uw RegisterExecuteur.

Vergeet niet ook uw digitale nalatenschap te regelen! (geplaatst op: 29-10-2021)

Vergeet niet ook uw digitale nalatenschap te regelen!
Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders te weinig met hun digitale nalatenschap bezig zijn. Tijdens ons leven zijn we echter steeds meer en meer digitaal actief. Kennelijk onderschatten we onze digitale activiteit en de gevolgen daarvan voor onze nabestaanden als dit niet goed geregeld is. Kunnen uw nabestaanden bij uw adressenlijst, foto’s of andere bestanden die op uw telefoon of computer staan?
Vraag u ook eens af: Wat gebeurt er na overlijden met alle informatie die van u op internet staat? Hoe moeten uw nabestaanden ermee omgaan? Hebben ze er toegang toe als ze niet beschikken over de wachtwoorden? 

Zorg dat ook na uw overlijden uw digitale nalatenschap netjes kan worden afgewikkeld. 

Wilt u het goed regelen? In het Digitaal Nalatenschapsdossier legt uw RegisterExecuteur uw wensen vast met betrekking tot uw social media en accounts. Via dit Digitaal Nalatenschapsdossier kunt u bovendien uw eigen Digitale Kluis openen en uw gegevens beveiligd opslaan. Meer weten? Neem dan contact op met uw RegisterExecuteur. 

Uw huisdier goed en verzorgd achterlaten na uw overlijden (geplaatst op: 29-09-2021)

Uw huisdier goed en verzorgd achterlaten na uw overlijden
4 oktober! Dierendag! Uw huisdier speelt een belangrijke rol in uw leven. Maar wat als u er niet meer bent? Een dier is bezit en behoort dus tot uw nalatenschap. Maar willen uw erfgenamen ook uw huisdier erven?
En wat als uw huisdier niet mee mag naar het verpleeghuis? Als u niets regelt dan is het maar de vraag bij wie of waar uw huisdier terecht komt. De erfgenamen, familie en/of uw RegisterExecuteur zullen naar praktische oplossingen moeten zoeken, met het dierenasiel als laatste redmiddel.

Beter is het om bij leven al te regelen wat er met uw geliefde huisdier moet gebeuren. Regel dit in uw (levens)testament. Een “huisdierentestament”, een huisdierenclausule in uw testament of een legaat voor de kosten van de nieuwe eigenaar/erfgenaam van uw huisdier; veel is mogelijk.
Als u een persoon of een dierenpension op het oog heeft waar het huisdier goed zou worden opgevangen, kan hier vooraf overleg mee worden gepleegd. In het testament kunt u vervolgens deze afspraken opnemen. Daarbij is het ook van belang dat uw nabestaanden weten wát er is geregeld. Uw huisdier wordt dan snel goed opgevangen.

Aan het dier zelf een bedrag nalaten kan niet. De meest eenvoudige mogelijkheid is om in het testament aan de bereidwillige verzorger een bedrag toe te kennen, als dank voor het opnemen van het huisdier of wellicht een bijdrage in de kosten van de zorg! Hierbij hoort dan de last om uw huisdier te verzorgen.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met uw RegisterExecuteur.

Let op! Soms korte termijnen voor belangrijke beslissingen na een overlijden (geplaatst op: 30-08-2021)

Let op! Soms korte termijnen voor belangrijke beslissingen na een overlijden
Na een overlijden moeten de erfgenamen vaak snel (soms al direct na overlijden) belangrijke keuzes maken. Denk onder meer aan: opdrachtverlening voor de uitvaart, de nalatenschap wel of niet (zuiver of beneficiair) aanvaarden, welke rente hanteren over de vorderingen van de kinderen, wettelijke verdeling ongedaan maken of niet etc. Keuzes met grote gevolgen zowel juridisch als voor de erfbelasting. Is eenmaal een keuze gemaakt dan kan deze keuze naderhand meestal niet meer worden gewijzigd. Is de termijn verstreken en heeft u niets ondernomen dan is het goed mogelijk dat u terecht bent gekomen in een ongewenste situatie met alle gevolgen vandien.

Het is daarom van groot belang dat u zich daar – ondanks de emotionele en lastige tijd waar u zich vermoedelijk in bevindt - voldoende van bewust bent.

Is er door de overledene geen executeur benoemd; dan is het raadzaam om op tijd deskundige hulp te zoeken.

Wilt u uw erfgenamen op dit punt ontzorgen? Benoem dan een deskundige tot executeur.

Zoekt u een executeur of deskundige hulp na een overlijden, neem dan contact op met uw RegisterExecuteur. Bel of mail hiervoor uw RegisterExecuteur.

Voorkom schenkbelasting bij onverplicht aflossen overbedelingsschuld (geplaatst op: 16-07-2021)

Voorkom schenkbelasting bij onverplicht aflossen overbedelingsschuld 
Na het overlijden van één van de ouders krijgen kinderen volgens de wet of vaak ook volgens (vergelijkbare bepalingen in) het testament te maken met een niet-opeisbare vordering ter grootte van hun erfdeel. Deze onderbedelingsvordering van de kinderen ofwel overbedelingsschuld van de langstlevende ouder op de kinderen valt volgens de wettelijke bepalingen in elk geval vrij bij overlijden of faillissement of surseance van betaling van deze langstlevende. In een testament kunnen hier ook andere opeisbaarheidsgronden aan zijn verbonden. 

Tenzij een testament anders bepaalt, kan de langstlevende ouder in de meeste gevallen naar eigen inzicht op deze overbedelingsschuld aan de kinderen vervroegd en onverplicht aflossen. Hier kunnen allerlei redenen aan ten grondslag liggen, zoals: het kind heeft behoefte aan liquiditeiten, een nieuwe partner in de toekomst niet willen opzadelen met een verplichte uitkering van deze vordering of het voorkomen van de hoge eigen bijdrage zorg.  Aflossing kan echter fiscaal ongewenste gevolgen hebben. Is de (afgesproken) rente over deze schuld lager dan 6% samengesteld kan namelijk sprake zijn van een belaste schenking waarover schenkbelasting verschuldigd is. 

Wilt u weten wat fiscaal toegestaan is en hoe u schenkbelasting bij eerdere aflossing kunt voorkomen, informeer dan bij uw RegisterExecuteur.

Onterving van uw kind? Een keuze met grote gevolgen, dus regel het goed! (geplaatst op: 30-06-2021)

Onterving van uw kind? Een keuze met grote gevolgen, dus regel het goed!
Uw kind onterven? Het kan. Het gebeurt steeds vaker dat niet alle kinderen gelijk erven. U kunt uw kind ook volledig onterven.  
Een keuze met grote gevolgen; emotioneel maar ook juridisch en financieel.

Na overlijden kan onterving in de meeste gevallen allereerst tot onbegrip of woede bij het onterfde kind leiden. Op emotioneel vlak zet dit de verhoudingen tussen dit kind en uw erfgenamen, bijvoorbeeld uw partner en uw andere kinderen, op scherp. 

Bovendien heeft uw onterfde kind altijd recht op zijn/haar legitieme portie. Dit kan leiden tot veel discussie en strijd tussen de (andere) nabestaanden, zijn financiële gevolgen vaak niet te overzien en liggen rechtszaken op de loer.

Het kan daarom van belang zijn om een voorgenomen onterving eerst nog eens goed tegen het licht houden.
Hoe kunt u zoveel mogelijk problemen voorkomen? Een eerste stap kan zijn uw beweegredenen voor onterving op te nemen in uw testament. Dit kan leiden tot een betere acceptatie en verwerking. Hierdoor is er wellicht meer kans dat de band tussen bijvoorbeeld uw kinderen onderling goed blijft. Daarnaast zorgt u door de benoeming van een professionele/externe executeur voor een zakelijke afwikkeling van uw nalatenschap.

Tot slot: Zorg er in elk geval voor dat uw erfgenamen zo min mogelijk tegen financiële problemen aanlopen. Een onterfd kind kan bijvoorbeeld ook nog gedane schenkingen aantasten. Laat u hierover infomeren als u schenkingen wilt doen. Laat u een partner achter? Zorg dan dat de legitieme portie pas opeisbaar is bij overlijden van die langstlevende partner..

Wilt u hier meer over weten en/of de (financiële) gevolgen (voor de nabestaanden) tegen het licht houden, neem dan contact op met uw RegisterExecuteur. 

Besparen op uw hypotheek na overlijden partner (geplaatst op: 31-05-2021)

Besparen op uw hypotheek na overlijden partner

Na het overlijden van een partner zit u in een emotionele (en vaak ook financiële) rollercoaster. Op dat moment moeten er ook nog eens belangrijke beslissingen genomen. Heeft u een eigen woning en heeft u deze geërfd, dan erft u meestal ook de hypotheekschuld. Als u in de woning blijft wonen, moet de hypotheekrente wel gewoon doorbetaald worden; ook als er wellicht minder inkomen is. 

Wat te doen? Onderzoek allereerst of er een uitkering is uit een overlijdensrisicoverzekering. Is deze er niet, bekijk dan of u een lagere hypotheekrente kunt afspreken. Bij veel hypotheekverstrekkers, kunt u er namelijk voor kiezen om zonder boete de op dat moment geldende, meestal lagere hypotheekrente te gaan betalen. Ook bestaat soms de mogelijkheid om de hypotheek boetevrij af te lossen. Let op u moet er wel zelf om vragen.

Beslis wel op tijd. Sommige banken kennen hiervoor een periode van één jaar. Er zijn echter ook banken die u voor deze beslissing slechts drie maanden de tijd gunnen.

Wilt u hier meer weten en/of heeft u hulp nodig? Bel hiervoor uw RegisterExecuteur.

Testament en dan? (geplaatst op: 29-04-2021)

Testament en dan?
Heeft u een testament gemaakt? Als dit langer geleden is, kan uw testament verouderd zijn.
Sinds 2003 hebben we namelijk nieuw erfrecht en sinds 2010 spreken we niet meer over successierecht, maar over erfbelasting. 

Zeker als een testament wordt of is opgesteld met als doel "fiscaal zo min mogelijk belasting betalen" is het van belang om uw testament om de paar jaar opnieuw te laten bekijken. Uw vermogen verandert en de fiscale regels veranderen ook elk jaar.

Een testament opstellen gaat echter verder dan alleen de besparing van erfbelasting. Er zijn meer redenen om een testament op te stellen. Bijvoorbeeld door meer echtscheidingen ontstaan steeds meer samengestelde gezinnen, dus gezinnen waarbij bijvoorbeeld beide ouders kinderen meebrengen vanuit een vorige relatie. Om de rechten van de nieuwe partner veilig te stellen of om de ex-partner volledig buiten spel te zetten is het vaak verstandig om een testament op te stellen.

Er komen steeds meer partijen op de markt die u kunnen adviseren over het testament. U kent vast de notaris. Weet u ook dat de RegisterExecuteur u hierover deskundig kan adviseren. 
Wie u ook kiest? Laat u adviseren door een partij die ook ervaring heeft met het afwikkelen van erfenissen. U laat uw huis toch ook niet schilderen door iemand die nog nooit een kwast heeft vastgehouden.

Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met uw RegisterExecuteur.

Fiscale haken en ogen aan de jubelton (geplaatst op: 29-03-2021)

Fiscale haken en ogen aan de jubelton
In deze tijd een woning kopen is voor starters vanwege de hoge prijzen extra lastig. Kunt u en wilt u daarom uw kind (of iemand anders) financieel een handje op weg helpen? Dan zijn er vele mogelijkheden. Sinds 1 januari van dit jaar is het schenken van de woning zelf uit fiscaal oogpunt echter niet het meest verstandig. Als u gebruikt maakt van de jubelton en dus schenkbelasting vermijdt, bestaat de kans dat u van een koude kermis thuiskomt. Als u het niet goed regelt, kunt u namelijk te maken krijgen met 8% overdrachtsbelasting. Het is vaak beter om uw kind als starter de woning zelf te laten kopen en geheel of gedeeltelijk de financier hiervan te zijn. Als u daarbij bovendien gebruik maakt van de jubelton, verlaagt u zonder schenkbelasting uw toekomstige nalatenschap. 

Zowel aan het voorkomen van overdrachtsbelasting, aan het schenken met gebruikmaken van de jubelton als aan het op een fiscaal aantrekkelijke manier financieren van de woning kleven veel fiscale haken en ogen. Bovendien zijn er nog andere aspecten die aandacht behoeven of waarin u nog beter geadviseerd kunt worden. 

Wilt u het goed regelen? Uw RegisterExecuteur helpt u graag. 

Vergeet niet het (onverdeelde) aandeel in de nalatenschap bij de aangifte inkomstenbelasting 2020! (geplaatst op: 26-02-2021)

Vergeet niet het (onverdeelde) aandeel in de nalatenschap bij de aangifte inkomstenbelasting 2020!
Het is weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting. Daarbij is het volgende van belang. 

Vanaf het moment van overlijden zijn de erfgenamen de verkrijgers van de nalatenschap. De erfgenamen moeten in hun eigen aangifte inkomstenbelasting 2020 de totale waarde van hun vermogen op 1 januari 2020 vermelden voor de vermogensrendementsheffing (box 3). Hieronder valt ook het onverdeelde aandeel van die erfgenaam in een nalatenschap op die datum. De schuld voor de erfbelasting mag hiervan worden afgetrokken.

Defiscalisering
Als er sprake is van wettelijke verdeling of andere vorm van langstlevende verzorging kan defiscalisering van toepassing zijn. Er is in die gevallen geen sprake van onverdeeldheid. Dat betekent dat de goederen en schulden van de nalatenschap volledig bij de langstlevende (stief)ouder in box 1 (eigen woning) en/of box 2 of box 3 zijn belast, ook als dit voor belastingplichtigen nadelig uitpakt. De kinderen geven niets op in box 1, 2 of 3.

Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met uw RegisterExecuteur.

Dien de schenkingsaangifte 2020 vóór 1 maart 2021 in (geplaatst op: 29-01-2021)

Dien de schenkingsaangifte 2020 vóór 1 maart 2021 in!
Heeft u in 2020 een schenking gedaan of ontvangen? Dan moet u wellicht vóór 1 maart 2021 de bijbehorende schenkingsaangifte bij de Belastingdienst indienen. Wees op tijd, anders riskeert u een boete.

U moet een aangifte schenkbelasting indienen, als de schenking in 2020 méér bedroeg dan de schenkingsvrijstelling. Voor schenkingen van ouders aan kinderen bedroeg deze vrijstelling in 2020 € 5.515 en voor alle andere ontvangers € 2.208. Ook als u gebruik heeft gemaakt van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling, bijvoorbeeld voor de eigen woning, moet de aangifte schenkbelasting worden ingediend. Als de schenkingsaangifte niet vóór 1 maart 2021 bij de Belastingdienst binnen is, kan de Belastingdienst een verzuimboete van € 385,00 (bij eerste verzuim) opleggen.

Heeft u in 2020 een schenking gedaan of ontvangen, twijfelt u of u aangifte schenkbelasting moet doen of heeft u hulp nodig bij het invullen en indienen van de schenkingsaangifte, neem dan contact met uw RegisterExecuteur. Wij helpen u graag.

Pas op! Gelijke behandeling kinderen bij schenkingen niet altijd mogelijk (geplaatst op: 22-12-2020)

Pas op! Gelijke behandeling kinderen bij schenkingen niet altijd mogelijk
Heeft u één kind wel geschonken en de ander niet, bijvoorbeeld omdat dit kind een huis ging kopen en daarbij uw financiële steun goed kon gebruiken? 

Wilt u uw kinderen toch zo veel mogelijk gelijk behandelen? Dit kunt u rechtzetten door een inbrengverplichting in de schenkingsovereenkomst of in uw testament op te nemen. 
Let echter op, dit zorgt in veel gevallen niet voor een volledige gelijkstelling. De inbrengverplichting vergroot namelijk het erfdeel van het ‘achtergestelde’ kind, maar betekent ook dat dit kind wellicht meer erfbelasting moet betalen, terwijl het andere kind wellicht eerder belastingvrij de schenking heeft gekregen én eerder over het geld kon beschikken.

Verkrijgen de kinderen daarentegen bij het overlijden van de eerste ouder een vordering dan kan het ‘achtergestelde’ kind juist weer financieel voordeliger uit zijn als aan de vordering een hogere rente is gekoppeld en de langstlevende ouder nog vele jaren leeft.

Kortom wat zijn de voor- en nadelen van uw schenking aan één van de kinderen? Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met uw RegisterExecuteur.

Kies de juiste executeur! (geplaatst op: 27-11-2020)

Kies de juiste executeur!
Uw partner, kind of goede vriend als uw executeur? Begrijpelijk, maar is het ook verstandig? Deskundige begeleiding bij de afwikkeling van een nalatenschap is in veel gevallen van groot belang; zeker wanneer de erfgenamen het niet allemaal even goed met elkaar kunnen vinden.

Uit een recent onderzoek is gebleken dat de meeste problemen bij de afwikkeling van een nalatenschap ontstaan wanneer een direct familielid de executeur is. Zo kunnen gebrek aan (juridische en/of fiscale) kennis of slechte communicatie al snel leiden tot wantrouwen of irritatie bij de andere erfgenamen; soms zelfs met een rechtszaak tot gevolg.

Een belangrijke vraag is bovendien of u uw kinderen of goede vriend hier mee wilt belasten. Een professioneel executeur benoemen kan veel ellende voorkomen. Ons advies: maak in elk geval een doordachte keuze die past bij uw situatie. 

Zoekt u een deskundige en betrouwbare executeur, neem dan contact op met uw RegisterExecuteur

Trouwen tijdens corona? (geplaatst op: 13-11-2020)

Trouwen tijdens corona?
Stel het feest uit maar ga wel langs de burgerlijke stand! Anders dan bij samenwonen worden door het huwelijk veel zaken wettelijk geregeld die van belang kunnen zijn; niet in de laatste plaats binnen het erfrecht.
Wilt u weten wat nog meer van belang is? Neem dan contact op met uw RegisterExecuteur.

Voorbereiden van je nalatenschap is meer dan een testament maken (geplaatst op: 30-10-2020)

Voorbereiden van je nalatenschap is meer dan een testament maken
Wat laat u na, aan wie en op welke manier? Al deze zaken kunt u opnemen in een testament. Uw RegisterExecuteur kan er samen met u voor zorgen dat uw wensen duidelijk in kaart worden gebracht en ook juridisch, financieel en fiscaal zo goed mogelijk worden vastgelegd. Een goede voorbereiding van uw nalatenschap bestaat echter niet alleen uit een testament. 

Is dat bedrag dat u ooit uitgeleend heeft aan uw favoriete neef inderdaad een lening en is dit schriftelijk vastgelegd? Heeft u die auto nu wel of niet aan één van uw kinderen geschonken? Is de rente over een papieren schenking jaarlijks betaald? Hoe is de erfenis van de eerste ouder afgewikkeld? Als over deze en andere zaken bij uw overlijden geen duidelijkheid bestaat, zal dit heel vaak toch tot problemen of in elk geval onduidelijkheid leiden.

Wilt u het echt goed regelen? Bel of mail hiervoor uw RegisterExecuteur.

Wilt u weten hoe u RegisterExecuteur wordt?